Förfrågningar & Bokningar & Priser 2024
Kontakt: Jane Nilsson
jane@janeslinedance.se

Terminskurs Svensköpsgården, Killhult
Pris: 700:-

Prova på måndag - torsdag privatpersoner
Pris: 1000:-
Prova på fredag - söndag privatpersoner
Pris: 1800:-

Företag/utlärning, workshop
Pris: 3500:- + moms