Avslutning på sommarkursen som hölls i Svensköpsgården fem söndagar i juni 2014